Các chương trình từ thiện:

  • Tết cho người nghèo Kiên Giang 2020
  • Nâng cao chất lượng sống qua việc cung cấp nước sạch cho cộng đồng nghèo
  • Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em nghèo tại các khu vực thành phố
  • Tết trung thu cho thiếu nhi
  • Xây dựng cầu đường ở tỉnh Kiên Giang

Góc Sáng Tác